Stronę odwiedzonoDarmowy licznik odwiedzinrazy

Słowo Życia

"Jeśli kto chce pójść za Mną , niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuję" Mt 16,24